Naším cieľom je zabezpečiť kvalitnú veterinárnu starostlivosť a vytvoriť príjemné prostredie pre našich pacientov a klientov.

Snažíme sa byť stále lepší a preto investujeme do veterinárneho vybavenia ale aj do kontinuálneho vzdelávania.

V ambulancii sa venujeme predovšetkým praxi malých zvierat so zameraním na internú, chirurgickú a preventívnu činnosť.

Súčasťou ambulancie je aj psí salón.