O nás

ja2jpg

MVDr. Lucia Kulichová, PhD.

2014 - 2019: pôsobenie vo veterinárnej ambulancii DuoVET

ako veterinárny lekár

- publikácia odborných článkov

- školiteľ špecialista DP “Vplyv vysokoproteínovej výživy na

močovú sústavu psov.”

Štúdium:

2010 - 2014: doktorandské štúdium na UVLF v Košiciach v odbore

Infekčné a parazitárne choroby zvierat.

- publikácia vedeckých článkov v odborných časopisoch

- aktívna účasť na konferenciách

- pedagogická a vedecká činnosť

Dizertačná práca: Faktory ovplyvňujúce účinnosť vakcinačných

programov u psov a mačiek.

2010: ukončenie štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva

a farmácie v Košiciach

 Diplomová práca: Zmeny imunitnej reaktivity pri herpesvírusovej chorobe psov.

 


slavkajpg

MVDr. Slavomíra Lubíková

2015 - 2020: pôsobenie vo Veterinárnej klinike Přerov

ako veterinárny lekár so zameraním:

- Interná medicína

- USG

- Anesteziológia

- Stomatológia

- Interná medicína a chirurgia drobných cicavcov


Štúdium:

2015: ukončenie štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva

a farmácie v Košiciach


Vzdelávacie kongresy

- Nová Veterinária

- Veterinárny kongres KVL SR Jasná

- Interná medicína mačiek - gastroenterológia

- Stomatológia - stomatologické jaro Telč

- Workshop - kastrácia drobných cicavcov

- Interná medicína mačiek - pohybový aparát

Štefková Daniela

strihacjpg

- strihanie psov