Služby

- Preventívna medicína

- Vakcinačné programy

- Antiparazitárne programy

- Čipovanie, vystavenie PET passport, evidencia zvierat v CRZ

- Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave

- Klinická prehliadka šteniat 

- Klinické vyšetrenie geriatrických pacientov


Interná medicína

- Vyšetrenie dýchacieho aparátu

- Vyšetrenie tráviaceho aparátu

- Vyšetrenie urogenitálneho aparátu

- Dermatologické vyšetrenie

- Vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu + otoskopické vyšetrenie

- Vyšetrenie pohybového aparátu


Chirurgia mäkkých tkanív

- Chirurgické zákroky na reprodukčnom aparáte

- Chirurgické zákroky na močovom aparáte

- Chirurgické zákroky na tráviacom aparáte

- Chirurgia rán

- Chirurgické riešenie othematómov


Laboratórne vyšetrenia priamo na ambulancii

- Hematologické vyšetrenie

- Biochemické vyšetrenie

- Stanovenie hladín hormónov

- Cytologické vyšetrenie

- Koprologické vyšetrenie


Gynekológia

- Plánovaná reprodukcia (stanovenie hladiny progesterónu, vaginálna cytológia, inseminácia)

- Diagnostika gravidity - USG

- Asistencia pri pôrode

- Cisársky rez

- Popôrodná starostlivosť


Stomatológia

-  Dentálna hygiena – odstránenie zubného kameňa

- Extrakcie mliečnych zubov

-  Extrakcie trvalých zubov

- RTG vyšetrenie zubných koreňov – pripravujeme


Poradenstvo

- Poradenstvo v oblasti výživy

- Poradenstvo v oblasti starostlivosti

- Poradenstvo v oblasti výchovy a výcviku

- Poradenstvo v starostlivosti o srsť

- Salón pre psov


Externá spolupráca

- KK EduDog – www.edudog.sk

- Laboklin, Alfamedical